תקועיתון- גיליון 917

גיליון חדש סוף אוגוסט תחילת ספטמבר.. סיכומים והתחלות. מוזמנים