עדכון ועד מנהל לגבי מסי יישוב 16.03.2023

קהילה יקרה 

אנחנו בדרך כלל משתדלים לדווח על דברים חיוביים והתפתחויות משמחות, אך הפעם העדכון פחות חיובי. זה כמובן החלק הלא-נעים בתפקיד ואף על פי כן הוועד קיבל על עצמו להתייחס גם אליו כי אין מנוס וגם לדברים הפחות נעימים צריך להתייחס. אז אמנם יש כאן שתי נקודות קשוחות שהעלינו, אבל אנו סבורים שבטווח הרחוק הטיפול בהן הוא לגמרי לטובת כולנו. 

על מיסי יישוב, הוגנות ונשיאה בנטל 

"למה אני צריך לשלם כל כך הרבה מיסים ליישוב??" "אני כבר משלם ארנונה, למה גם ליישוב?" "מה זה בכלל מס מבני ציבור ולמה גובים ממני מס נוער כשהגדולה שלי בקושי בכיתה א'?"

שאלות שעוברות להרבה מאיתנו בראש לא פעם ולא פעמיים. רובנו הגדול מתעצבנים, לפעמים מקבלים תשובות שמספקות אותנו ולפעמים לא ואז משלמים. זה מעצבן, אבל זה החוק וזה הדבר המוסרי לעשות –  לשאת בעול כמו כולם.

אבל מסתבר שיש קבוצה מסוימת של אנשים שמחליטים שלא מתאים להם. ולא משלמים. אפשר להשתמש בכל מיני שמות וכינויים לאנשים כאלה (פרזיטים, גנבים, מפירי חוק), אבל ברשותכם, נקרא להם פשוט 'מעלימי מס'.

הוועד החליט שאנחנו כבר לא מוכנים להשלים עם התופעה הזו.

אז מעל במה זו נזכיר כמה עובדות ומוסכמות ונשבור כמה מיתוסים סביב העניין:

1.     כל תושב ביישוב חייב בתשלום מיסי יישוב. גם רווקים. חובת התשלום לא תלויה בחברות באגודה.

לפי החלטות האגודה יש תעריף מוזל (כ-50% הנחה) לרווקים, אזרחים ותיקים וכו', אבל אין ומעולם לא היה פטור.

2.  ברמה הערכית-קהילתית, כל תושב וכל משפחה מעמיסים עלויות על הקופה הציבורית, גם אם אתם לא מגיעים לאירועי תרבות ובכלל לא מסתובבים בגני השעשועים. לצורך ההדגמה, היישוב הוציא ומוציא סכומי עתק עבור תשתיות חשמל ומים שצריכות הרחבה בגלל כל יחידות הדיור (למיטב ידיעתנו גם רווקים מדליקים מזגן), גינון וניקיון (לא, הטענה 'לא איכפת לי אם הרחובות מלוכלכים' לא תופסת). תושבים נוספים לוקחים מקומות חנייה ברחבת המכולת, נהנים מהביטחון שהיישוב מספק ומתאורת הרחוב ועוד ועוד.

3.  בעל נכס שמשכיר יחידת דיור ולא דואג שהדייר ישלם מיסים בעצם מאפשר לעצמו להעלות את שכר הדירה שהוא גובה על חשבון כל אחד ואחד מתושבי היישוב. כלומר, בעל נכס שלא דואג לתשלום מיסים ע"י הדייר הינו מעלים מס.

4.    החובה לשלם מיסים לפי מספר יחידות דיור שבהן מתגוררות יחידות משפחתיות (ולא לפי גודל נכס או לפי מגרש) מעוגנת בהחלטות ובפרקטיקה של האגודה כבר שנים רבות.

5.     לצורך העניין, יחידת דיור מוגדרת לפי כניסה נפרדת והימצאות מטבח נפרד.

6.     גם ילד של חבר אגודה שמתגורר ביחידת דיור בבעלות הוריו מחויב במיסי יישוב. ככה פשוט.

7.   נקודה למחשבה – בכל פרויקט בנייה בשנים האחרונות אחד מתנאי הסף היה להיות תושב היישוב, כלומר לשלם מיסים כחוק. וכל פעם צצות כמה משפחות ש'שכחו' לשלם מיסים או 'לא הצליחו להשיג את המזכירות' – משפחות שניסו לגנוב כמה סוסים על חשבון הקופה הציבורית ובסוף הפסידו הזדמנות לקנות פה בית. לא חראם?

8.  תקנון האגודה מאפשר לקנוס כל חבר אגודה שמפר את התקנון או את החלטות האגודה (לדוגמא, ההחלטה לגבות מיסי יישוב, שמאושרת מחדש כל שנה באסיפת חברים).

9. סכום הקנס המקסימלי (שלא נגיע אליו) שניתן להשית על חבר אגודה עומד על כ-3,400 ₪. לחודש.

אז מה כל זה אומר בפועל?

דבר ראשון – שהתקבלה החלטה שמעכשיו כולם ישלמו מיסי אגודה כנדרש.

שנית – האחריות על תשלום מיסי יישוב ע"י דיירי משנה הינה על בעל הנכס. בקרוב נוציא עדכון נוסף שמסביר איך זה יבוא לידי ביטוי משפטית וכלכלית, אבל בינתיים אנחנו ממליצים לכל בעלי יחידות המשנה לוודא היום שהדיירים שלהם רשומים במשרדי היישוב ומשלמים מיסי יישוב. תהיה "תקופת חסד", בה לא יינקטו סנקציות כנגד מעלימי שוכרים, אך לא לעולם חוסן.