תקועיתון- גיליון 906

הי שכנים, מוזמנים להתעדכן. סיכומי פורים, יארצייט לרב מנחם, עדכוני ועד, עדכונים משמחים מאתי ועוד עניינים.

קריאה נעימה וסוף חודש טוב ומאיר שיבוא עלינו