קריאת מגילה בבתי משפחות למי שלא יכול להגיע לקריאה בבית הכנסת