פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 25/2/23

25/02/23 ה' באדר תשפ"ג

 

פרוטוקול וועדת ביקורת – אג"ש תקוע  

באמצעות פגישה פרונטלית בתאריך 25/02/2023

נוכחים: אריאלה צים, יאיר לב

 

סדר היום:

1- גיל הזהב ובעלי מוגבלויות

 

1.      גיל הזהב ובעלי מוגבלויות

 

תקציב- בהמשך להעלאת הנושא מול הועד המנהל הוחלט לתקצב את הנושא בתקציב השוטף בסכום של 50,000 ₪. נציין שזאת הפעם הראשונה שהנושא מתוקצב באופן ייעודי.

נגישות אתר אינטרנט- בבדיקה שבצענו באתר האינטרנט של היישוב לא מצאנו התייחסות לנושא נגישות האתר, מעבר לצורך החשוב בהנגשה אנו חשופים לתביעות משמעותיות בנושא זה. אנו פועלים מול הועד המנהל להסדיר נושא זה.

חובת נגישות מבני ציבור ועמידה בהוראות החוק- ע"מ לוועד עמידה בהוראות החוק, פנינו לוועד המנהל ע"מ לקבל רשימה של מבני הציבור תוך התייחסות למצב הנגישות של המבנים בהתאם לחוק וכן קבלת מסמך שמפרט את החובות והפעולות שהיישוב מבצע בנושא הגיל השלישי ובעלי מוגבלויות.

הוחלט לבצע פגישה עם יו"ר הועד והמזכיר  וכן עם רכזת קהילה / רכזת מועדון גיל הזהב ע"מ לבחון את הנושאים הנ"ל

 

 

רשם- יאיר לב