פרוקוטול וועדת ביקורת מיום 11.12.22

11/12/22  ט"ז כסליו תשפ"ג

פרוטוקול וועדת ביקורת – אג"ש תקוע  

באמצעות זום

נוכחים: אריאלה צים, יאיר לב וצחי דבירה

סדר היום:

1- תיעוד פגישות היכרות וחפיפה לחברי וועדת הביקורת 

2- דיון בנושא פניה שהתקבלה מתושב בנוגע לקריטריונים בפרויקט תקוע דרום

 

תיעוד פגישות היכרות וחפיפה לחברי וועדת הביקורת

1.  ביום 6/10/22  התקיימה פגישת הכרות בין חברי וועדת הביקורת והוחלט על:
       א. לפרסם מודעה בתקועיתון בה ביקשנו מהתושבים לפנות אלינו על כל  בעיה. 
       ב. היתה הסכמה כללית לתת דגש על שיפור נושא השקיפות ביישוב,  ובמסגרת זו הוחלט לבקש מהוועד המנהל לקצר את זמני פרסום הפרוטוקולים ולפרסם בהם את תוצאות ההצבעות (ללא רשימות שמיות).
       ג. הוחלט לבקש מהוועד המנהל פגישת הכרות ומוועדת הביקורת הקודמת פגישת חפיפה.

2. ביום 29/10/22 התקיימה פגישת חפיפה עם וועדת הביקורת הקודמת.
3. ביום 22/11/22  התקיימה פגישת הכרות עם הוועד המנהל, וסוכמו נהלי עבודה מול הוועד ולו"ז פגישות שוטפות עם יו"ר הוועד והמזכיר.
4. ביום 5/12/22 התקיימה פגישה שוטפת עם יו"ר הוועד והמזכיר בה התקבלה סקירה בעניינים השוטפים האחרונים בהם עסק הוועד, כגון : 
    א. שינויים בעצמאות היישוב מול המועצה.
    ב. השינויים הצפויים בהמרת מבני המזכירות לייעוד של מבני מסחר והבעיות שעשויות להיווצר מכך כלפי התושבים הגרים בסמיכות למבנה.
    ג. סקירה מפורטת על השיקולים לקריטריונים המוצעים על ידי הוועד לזכאי רכישת בית / דירה בפרויקט מבואות (תקוע דרום). 

דיון בנושא פניה שהתקבלה מתושב בנוגע לקריטריונים בפרויקט תקוע דרום

5. התקבלה תלונה של תושב בנוגע לקריטריונים שלטענתו יוצרים העדפה לא פרופורציונלית עבור "בנים ממשיכים" ביחס לתושבים רגילים. וועדת הביקורת דנה בכך בנפרד ועם יו"ר הוועד והוחלט לברר את הנושא מול היועץ המשפטי של האגודה, וכמו כן, הושב לתושב שזכותו להציע חלופות ואלו יועלו להצבעה באסיפת החברים וכן שהנושא ייבדק מול היועץ המשפטי של היישוב.

6. וועדת הביקורת העבירה לוועד המנהל את חוות דעתה על הקריטריונים המוצעים וביקשה מהוועד להשוות את הקריטריונים לאלו של "דירה בהנחה" של משרד השיכון בסוגיית מחוסרי הדיור. כלומר, שרק מי שאינו מחזיק בדירה בכל מקום בארץ במשך השלוש השנים האחרונות ייחשב כמחוסר דיור. בנוסף, הבאנו לתשומת לב של הוועד לבחינה נוספת את הקריטריון כי הוותק עבור חברי אגודה שהיו בעלי נכס ביישוב ומכרו אותו, יחשב מיום המכירה ולא מיום החברות. 

 

רשם- צחי דבירה