זמני תפילות שבת פרשת תולדות|| בית כנסת סוכת דוד

זמני התפילות מעודכנים לשבוע שבת פרשת תולדות עכשיו באתר:
ww.tekoa.koolami.co.il/info/sukat-david