שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ג|| בית כנסת סוכת דוד

זמני תפילות שמיני עצרת ה'תשפ"ג:

מנחה ערב חג:  17:50
הדלקת נרות:
 לפני 18:10

שחרית א': 6:15
שחרית ב':
8:30
מנחה גדולה: 12:55 (זמן משוער- תלוי באורך ההקפות, העליות לתורה והקידוש)


מנחה קטנה:
17:50
ערבית מוצאי חג:
18:41

חזק חזק ונתחזק!!