שעת סיפור היום בספרייה בשעה 17:00

היום שעת סיפור בספרייה תהיה בשעה 17:00 (במקום בשעה 16:00)