זמני תפילות שבת פרשת ראה|| בית כנסת סוכת דוד

זמני התפילות המעודכנים לשבוע שבת פרשת ראה עכשיו באתר!
https://tekoa.org.il/info/sukat-david

מנחה בימי חול עברה לשעה 19:05
שימו לב! המניין המוקדם בשבת בבוקר יהיה בשעה 6:20 בגלל שבת ר"ח