אסיפת תקציב 2022 – הזמנה

 
ד' באדר ב' תשפ"ב
7 במרץ 2022

הודעה על אסיפת חברים
אסיפת חברים תתקיים יום ג'

י"ב אדר ב' תשפ"ב, 15/03/2022

באמפי של הישוב בשעה 20:00.

במידה ובמועד האסיפה האמור לא יהיה קוורום חוקי,  תתקיים "אסיפה נדחית" באותו היום ובאותו המקום, בשעה 20:30, בכל קוורום שיהיה נוכח.

על סדר היום:

1.    פתיחת האסיפה ע"י יו"ר ועד המנהל.

2.    בחירת יו"ר לאסיפה ומזכיר/ת לאסיפה.

3.    הצגת דוח וועדת בקורת.

4.    דיון ואישור תקציב 2022

(קודם לאישור ישמיע הוועד הנחות יסוד ודברי הסבר).

עיקרי תקציב מצ"ב (ניתן לפנות למזכירות לקבלת מסמך מלא).

5.    אישור מיסים:

מס תושב 195 (לפי יח"ד ו/או תא משפחתי)

אגרת בטחון 150

קרן מבני ציבור 40

מים מחיר קבוע 20

גמ"ח תושבים 5

אגרת נוער 5 

 

8.בחירת ועדת קלפי להצבעות חשאיות שיתקיימו ב 2022 כגון, בחירות למוסדות האגודה (ועד מנהל, וועדת ביקורת) שיתקיימו בהמשך השנה.

 

 

בכבוד רב,

 

                                                                        ועד המנהל,

                                                                        מזכירות אג"ש תקוע