חוזרים לשגרה ב"רק שניה"

אוגוסט הסתיים וחוזרים לשעות הפתיחה הרגילות

שני 16:30-18:30

שלישי 11-13

חמישי 20-22

 

שנה טובה !