פרסום הסעות קיץ – ביה"ס של החופש הגדול תשפ"א- לירושלים הגדול

שלום לכם, 

המועצה פרסמה את פרטי ההסעה לילדי תקוע, נוקדים וכפר אלדד לירושלים בין התאריכים 1.7 עד 22.7.

הפירוט בקובץ המצורף