עדכון ביטחוני

דף עדכון לתושבים בעקבות התחממות ברצועת עזה

10.05.2021

 

התגוננות בעת הישמע צפירה עולה ויורדת:

 

·         בעת הישמע צפירה עולה ויורדת יש להיכנס למרחב המוגן הקרוב ביותר. אנו נמצאים תחת אזור אזעקה שנקרא תקוע –אזור יהודה , והזמן הגעה למרחב מוגן הינו דקה וחצי.

·         חשוב לציין כי עקב סיבות שונות מערכת הכריזה יכולה לייצר רק אזעקה עולה ויורדת- גם במקרה של אירוע חבלני וגם במקרה של חשש לפגיעת רקטה. לכן במקרה של אזעקה שתופעל ע"י פיקוד העורף, תשלח גם הודעה המבהירה כי מדובר בצבע אדום. יש להישאר במרחב המוגן לפרק זמן של עשר דקות מעת הישמע הצפירה האחרונה.

·         במידה ואין בסביבתכם ממ"ד או זמן ההגעה לממ"ד ארוך, יש להיכנס לחדר פנימי בבית (חדר מדרגות או מסדרון), בעדיפות לחדר הפונה בכיוון צפון-מזרח.

·         תושבי הקרוואנים:

o        תקוע א' – מרחבים מוגנים בבית הספר ובגנים.

o        תקוע ג' – בגן הדס.

o        במידה ואין באפשרותכם להגיע למרחב מוגן קרוב, יש להשתמש ברצפת הקרוואן (במידה ועשויה בטון): רוב הקרוואנים גבוהים וניתן לשכב מתחתיהם או בסמיכות לרצפה, חשוב להיצמד לצד הצפון מזרחי.

הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר פיקוד העורף.
 

מערכת הכריזה בישוב:

 

·         תקינות ואופן הפעלת המערכת: כפי שנאמר בעבר, מערכת הכריזה ביישוב תקינה. המערכת מופעלת על ידי פיקוד העורף ומחוברת לתוכנית הנקראת "חומה ומגדל", על פי תכנית זאת כל מערכות הכריזה בארץ מחוברות למערך בקרה ארצי של פיקוד העורף. המערכת מחולקת על פי "פוליגונים" (שהם אזורי אזעקה) המופעלים לפי איכון (זיהוי) של טילים ולכל אזור פוליגון משלו. גוש עציון מחולק למספר אזורי אזעקה, לכן הפעלת אזעקה בגוש המערבי לא מחייבת הפעלת אזעקה וכניסה למרחב מוגן בתקוע וכן להיפך.

 

·         אזורים בתקוע ללא כיסוי: בתקוע קיימות שלוש מערכות אזעקה, אחת ממוקמת על הנשקייה במרכז היישוב אחת על גבי המעון החדש ועוד אחת בתקוע ב'. בעבר המערכות כיסו את כל היישוב ולא הייתה בעיה, אך בעקבות התרחבות היישוב, בשכונות הנמוכות בתקוע א' האזעקה נשמעת חלש. הבעיה ידועה לנו ואנו עובדים כבר זמן רב מול פיקוד העורף על הוספת מערכת כריזה נוספת שתיתן מענה לשכונות אלו.

ישנו גל שקט הפועל בשבתות בתדר של רשת קול חי המתריעה על אזעקה באזורינו.

 

· פועלים פלסטינאים: סוגיית הכנסת פועלים פלסטינאים לישובים באיו"ש מההיבטים הביטחוניים תלויה בהחלטת הצבא, המתקבלת לאור הערכת המצב. כל דיון אחר מטעמים שונים אינו בידה של מחלקת הביטחון.

 

מחלקת הביטחון בישוב עובדת תחת הנחיות מקצועיות של הצבא וגופי הביטחון, הודעות ועדכונים יועברו לתושבים  כאשר קיים צורך ביטחוני בכך.

הודעות עדכון אחרות יצאו מעת לעת על פי הצורך.

 

אנו מבינים ומשתתפים בתחושות הטבעיות הקיימות בעת הזאת, ומשותפות לכולנו, זאת לא תקופה

קלה עבור עם ישראל, אורך הרוח וחוסן הציבור מעוררים הערכה וחשובים עבור שאר הסביבה.

אנו נשמח לקבל כל תלונה בפניה פרטנית דרך תיבת המייל של מחלקת הביטחון ולהשתדל לתת מענה בכל מה שניתן: bitachon@tekoa.koolami.co.il

 אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא להוציא הודעות בעלות הקשר בטחוני בכל פורום על ידי גורם בלתי מוסמך, לרוב הדברים לא מדויקים ומעוררים לחץ מיותר. כפי שצוין, אנו נעביר עדכונים כאשר קיים צורך בכך.

 

בכל מקרה או חשש יש להעביר דיווח ל:

מוקד תקוע – 2079*

מוקד הגוש – 1208

בברכה,

מחלקת בטחון תקוע.