הנחיות רישום לתלמידי החינוך הממלכתי בירושלים -תשפ"ב

הודעה מטעם אגף החינוך במועצה:

 

תושבים יקרים.

אנו בפתחו של רישום תלמידים לשנת תשפ"ב,

כל מי שמבקש לרשום את ילדו בירושלים עליו למלא טופס אישור לימודי חוץ המונפק על ידי המועצה.

הנכם מתבקשים למלא את טופס בקשה בקישור – כאן (יש להיות מצוידים בצילומי ת"ז כולל ספחים).

טופס זה מגיע באופן ישיר למייל מחלקת חינוך ואנו נשלח אליכם חזרה במייל את האישור הנדרש.

עבור ילדי כיתות א' אנו נשלח העתק לחן מויאל מעיריית ירושלים,   עבור חטיבות ביניים ותיכונים – אתם צריכים להעביר לדורית לוי את האישור עצמאית.

לשאלות ופרטים בדבר השיבוץ עבור ילדי כיתות א':

חן מויאל: 02-6297776 מייל – AMHEN@jerusalem.muni.il

לידיעתכם – בתאום עם עיריית ירושלים הובהר כי אישור שיבוץ ( למוסד שבו בחרתם)  מטעם העירייה, ישלח אליכם  בסביבות חודש אפריל 2021.

לשאלות ופרטים בדבר השיבוץ עבור חטיבות ותיכונים:

דורית לוי: 02-6297782 מייל – lvdorit@jerusalem.muni.il

בהצלחה רבה!