שפ"י ותשתיות

אדי לייפר

אדי לייפר

מוקד יישובי

לתקלות במרחב הציבורי

צור קשר עם מוקד תקוע

בנושא ביטחון, חירום ומפגעים