פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות וועד מנהל 2022-2024

פרוטוקולים של ישיבות וועד משנים 2022-2024 יעלו ויופצו בדף זה. לפרוטוקולים קודמים משנים 2021-2022 לחצו כאן. תושבים אשר מעוניינים בארכיון הפרוטוקולים של שנים קודמות ניתן לפנות למזכירות הישוב.

צור קשר עם מוקד תקוע

בנושא ביטחון, חירום ומפגעים