בתי כנסת

שחרית

06:20

דף יומי ב5:55 עם הרב איתן גפן
08:15

06:00

מניין אחד בלבד
06:15

יום ו: 8:15. ראש חודש ותעניות: 6:00

מנחה

18:35

ערבית

21:00

המניין האחרון בתקוע משנה יומית לאחר התפילה
19:20

שבת

18:25

מנחה, לכו נרננה, קבלת שבת
18:50

מנחה של ערב שבת
17:25

18:15

פ.פקודי

בשעת הדלקת נרות, ואחריה קבלת שבת וערבית

צור קשר עם מוקד תקוע

בנושא ביטחון, חירום ומפגעים