שחרית (חול)

בית כנסת סוכת דוד
5:50
ימים ב ו-ה וימים שיש בהם קריאת התורה
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
6:00
בית כנסת סוכת דוד
6:00
ימים א,ג ו-ד. דף יומי לאחר התפילה
בית הכנסת
6:15
יום ו - 8:15. ראש חודש ותעניות - 6:00
בית כנסת טל אורות
6:15
ביכנ"ס עלות השחר (האוהל)
6:20
דף יומי ב-5:55 עם הרב איתן גפן

מנחה (חול)

בית כנסת חב"ד .
13:30
בית כנסת סוכת דוד
16:25
החל מיום ראשון הקרוב (פרשת ויחי) מנחה ב16:30
בית כנסת טל אורות
18:40
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
18:50

ערבית (חול)

בית כנסת סוכת דוד
מיד לאחר תפילת מנחה
בית כנסת טל אורות
19:00
בשקיעה
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
19:35
בית כנסת חב"ד .
20:45
ביכנ"ס עלות השחר (האוהל)
21:00
המניין האחרון בתקוע. משנה יומית לאחר התפילה

כיף שבאת!