מנחה - ערב שבת

בית כנסת נוף אלירז
בשעת הדלקת נרות, ואחריה קבלת שבת וערבית
בית כנסת טל אורות
14:00
בית כנסת חיים ועקנין
18:30
מצורע--שבת הגדול
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
18:45
מנחה, לכו נרננה, קבלת שבת-שבת פרשת "קדושים"
בית כנסת אהוד נצר
19:00
בית כנסת סוכת דוד
19:17
שבת פרשת בחוקתי

קבלת שבת וערבית

בית כנסת קרליבך
10 דקות אחרי הדלקת נרות
בית כנסת חב"ד .
19:15
בית כנסת חב"ד .
19:50
שבת בחוקותי-חזק. הדלקת נרות 19:18 מנחה: 19:25

שחרית בשבת

בית כנסת טל אורות
ותיקין (חצי שעה לפני נץ)
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
5:00
מניין נץ
בית כנסת סוכת דוד
6:30
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
8:00
מניין מרכזי
בית כנסת חיים ועקנין
8:15
בית כנסת נוף אלירז
8:30

מנחה בשבת

ביכנ"ס עלות השחר (האוהל)
שעה ורבע לפני צאת השבת
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
13:30
מנחה גדולה
בית כנסת חיים ועקנין
17:00
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
17:45
מנחה קטנה
בית כנסת טל אורות
18:00
בית כנסת סוכת דוד
18:00

ערבית - מוצ"ש

בית כנסת נוף אלירז
בשעת צאת שבת
בית כנסת טל אורות
19:37
בצאת הכוכבים
בית כנסת חיים ועקנין
19:40
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
19:55
בית כנסת חב"ד .
20:14
ערבית בצאת שבת
בית כנסת סוכת דוד
20:14

כיף שבאת!