מנחה - ערב שבת

בית הכנסת
בשעת הדלקת נרות, ואחריה קבלת שבת וערבית
בית כנסת טל אורות
14:00
בית כנסת סוכת דוד
16:25
שבת פרשת ויגש
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
18:45
מנחה, לכו נרננה, קבלת שבת-שבת פרשת "קדושים"
בית כנסת חב"ד .
18:45
שבת ויקרא הדלקת נרות 18:38
בית כנסת אהוד נצר
19:00

קבלת שבת וערבית

בית כנסת קרליבך
10 דקות אחרי הדלקת נרות
בית כנסת חב"ד .
19:15

שחרית בשבת

בית כנסת טל אורות
ותיקין (חצי שעה לפני נץ)
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
5:00
מניין נץ
בית כנסת סוכת דוד
6:30
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
8:00
מניין מרכזי
בית כנסת חיים ועקנין
8:15
בית הכנסת
8:30

מנחה בשבת

ביכנ"ס עלות השחר (האוהל)
שעה ורבע לפני צאת השבת
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
13:30
מנחה גדולה
בית כנסת סוכת דוד
16:00
בית כנסת חיים ועקנין
17:00
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
17:45
מנחה קטנה
בית כנסת טל אורות
18:00

ערבית - מוצ"ש

בית הכנסת
בשעת צאת שבת
בית כנסת סוכת דוד
17:25
בית כנסת חב"ד .
19:30
ערבית בצאת שבת.
בית כנסת טל אורות
19:37
בצאת הכוכבים
ביכנ"ס משכן קובי ויוסף
19:55

כיף שבאת!